Nieuwsbrieven 2011

Hieronder kunt u alle nieuwsbrieven uit 2011 nog eens rustig nalezen.

Nieuwsbrief december 2011:
Vooraankondiging VraagWijzerDag 2012, herinnering invullen enquête Wmo-loket Top 100, zinvolle besteding van budget.

Nieuwsbrief november 2011:
Vooraankondiging Wmo-loket Top 100, Loketoptimalisatie, samenvatting van de Handreiking Uitval en herstel - preventieve ondersteuning voor sociaal kwetsbare mensen van Tympaan Instituut en Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling in Zuid-Holland.

Nieuwsbrief september 2011:
Stichting VraagWijzer Nederland biedt implementatieondersteuning bij het invoeren van een gekantelde werkwijze. Voorts een verslag van het congres 'Versterken Zelfregie en Eigen Kracht' en een impressie van het WijkInformatiePunt in Wijkwinkel Crabbehof te Dordrecht.

Nieuwsbrief juli 2011:
Publicatie van een rapportage naar aanleiding van het gezamenlijk onderzoek van de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) en Stichting VraagWijzer Nederland onder gemeenten en eerstelijnsorganisaties. Kernvraag van het onderzoek: de mogelijke samenwerking tussen de eerstelijn en de Wmo.  Daarnaast een link naar een onderzoek dat Stichting VraagWijzer Nederland uitvoert samen met Conflictloos Mediators over de uitvoering van de Wmo en mediation. En tot slot een sfeerverhaal rondom Hein de Graaf, de nestor van Stichting VraagWijzer Nederland.

Nieuwsbrief mei 2011:
Over de uitvoering van de Wmo en het nut van mediationvaardigheden: Het voorkomen van bezwaar- en beroepszaken is een grote uitdaging voor gemeenten. Voorts biedt Stichting VraagWijzer Nederland samen met Lokerse Consultancy ondersteuning bij het verkrijgen van inzicht in en beheersing van kosten van de Wmo. En het ondersteuningsaanbod van de Stichting is verzameld in een flyer.

Nieuwsbrief maart 2011:
Een beschrijving van hoe de Gemeente Helmond de toeleiding tot voorzieningen voor de Wmo georganiseerd heeft in de Zorgpoort. Er worden MAATwerkers ingezet om de burgers ondersteuning te bieden. Informatie over een lopend onderzoek van Stichting VraagWijzer Nederland naar de Stand van Zaken van De Kanteling. En tot slot een geheime tip over een prachtige locatie ergens in Nederland.

Nieuwsbrief januari 2011:
Wist u dat 60% van de patiënten bij een huisarts een niet-medische vraag heeft en dat nog veel burgers hiervoor niet de weg naar het Wmo-loket weten te vinden? Samen met de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) voerden we een onderzoekje uit naar de huidige en gewenste connectie tussen het Wmo-loket en de 1e lijn.
En meer informatie over de training De Kanteling: voor Het Gesprek is het van belang dat er door de teamleden op een eenduidige manier gekeken wordt naar de leefgebieden, de acht resultaten en de vier oplossings­richtingen. U kunt ook met ons sparren over hoe De Kanteling volgens u vorm moet krijgen.