De Kanteling

Het conceptueel kader van De Kanteling is inmiddels wijd verspreid in het land. Niet overal is de boodschap even goed begrepen. Sommige bestuurders misbruiken De Kanteling om te komen tot bezuinigingen in plaats van het realiseren van kostenbeheersing door het inzetten van oplossingen en resultaten. Er is op veel plaatsen nog een slag te maken met de daadwerkelijke implementatie van De Kanteling.

Twee adviseurs van Stichting VraagWijzer Nederland hebben kennis en ervaring opgedaan tijdens het bieden aan ondersteuning voor de pilots van De Kanteling. Deze kennis en ervaring wordt gebruikt bij de implementatie van De Kanteling. Afhankelijk van de lokale situatie kan een keuze gemaakt worden uit de volgende diensten of producten:

1. Krachtenanalyse voor De Kanteling
Tijdens een of meer interviews met de betrokken bestuurder, beleidsmedewerker en sleutelfiguren wordt de lokale situatie verkend. Op basis van de wensen, behoeften en ambities wordt op basis van de bevindingen advies verstrekt welke krachten het beste ingezet kunnen worden voor de realisatie van De Kanteling. Deze methode is reeds diverse keren beproefd en naar tevredenheid ingezet. 

2. Informatiebijeenkomst over De Kanteling
Om De Kanteling als project goed in te kunnen zetten is het belangrijk dat alle relevante actoren gelijkluidende informatie krijgen en dat hun vragen beantwoord worden. Een externe deskundige heeft vaak meer geloofwaardigheid, zeker als die goed met de inhoud bekend is en praktijkvoorbeelden weet te noemen. In overleg met de adviseur kan naar een passende werkvorm voor de informatiebijeenkomst gezocht worden.

3. Workshop intermediairs voor De Kanteling
Voor het vergroten van het draagvlak voor De Kanteling onder professionals in de gemeente kan een workshop gegeven worden. De doelgroep is de intermediair voor De Kanteling: verwijzers naar de Wmo en tevens professionals voor maatschappelijke ondersteuning. Deze workshop is een beproefd concept vanuit het traject van De Kanteling van de VNG en in diverse gemeenten met succes uitgevoerd.

4. Training vraaggestuurde Vraagverheldering voor Het Gesprek
VraagWijzer heeft al jaren met veel succes de training vraagverkenning gegeven aan vrijwilligers en baliemedewerkers. Ook de training vraagverheldering voor Wmo-loket medewerkers en Wmo-consulenten is een bijscholing met hoge tevredenheid geweest. Die kennis en ervaring waren de basis voor de training vraaggestuurde vraagverheldering voor Het Gesprek. Sommigen noemen dit het keukentafelgesprek. In de training is aandacht voor De Kanteling, het compensatiebeginsel, het afspreken van oplossingen en resultaten. Eigen kracht, het inzetten van het sociale netwerk en algemene en voorliggende voorzieningen worden in drie bijeenkomsten verdiept. De inzet van een trainingsacteur zorgt voor het afstoffen van gespreksvaardigheden en het aanleren van nieuwe competenties.

“Uit de evaluatie van de trainingen blijkt altijd dat de training van VraagWijzer het best aansluit bij de dagelijkse praktijk. De consulenten ervaren in de training dat open vragen stellen, empatisch luisteren en zonder aannames een gesprek voeren uitdagingen zijn. Niet direct naar een oplossing zoeken is ook een valkuil die vermeden moet worden. Tijdens deze praktische training wordt de teamgeest versterkt door het onderling leren geven van feedback”.

Voor diverse publicaties over vraagverheldering, klik hier.

5. De Kanteling 'vooruit'!
Hoe de Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners
De Kanteling is in Nederland inmiddels al een gevleugeld begrip. Veel gemeenten zijn bezig met De Kanteling en enkele gemeenten zeggen al gekanteld te zijn. De Wmo-consulenten hebben in veel gemeenten de rol gekregen van gespreksvoerder voor Het Keukentafel-gesprek. In deze notitie de oproep om de krachten (meer) te bundelen met de samen­werkingspartners van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl.

Meer informatie over De Kanteling

In maart 2012 hebben wij een klein onderzoek uitgevoerd naar het kantelgedrag van de gemeenten in Nederland. Nadere informatie over de uitkomst van dit onderzoek vindt u hier.

De Kanteling heeft ons duidelijk gemaakt dat er sprake moet zijn van scheiding van Het Gesprek en de aanvraag voor de individuele voorzieningen van de Wmo. Joke Regouw, oud-medewerker van de VNG, betrokken bij De Kanteling en nu bestuurslid van Stichting VraagWijzer Nederland geeft haar visie over dit onderwerp: Het dilemma voor het Gesprek van De Kanteling en de aanvraag Wmo-IV