Onderzoek

Goed onderzoek staat of valt met het instrument. Stichting Vraagwijzer Nederland heeft de afgelopen 10 jaar een aantal onderzoeksinstrumenten voor Wmo-loketten ontwikkeld. De instrumenten zijn gestoeld op onze jarenlange praktijkervaring. Onze onderzoekservaring wordt tevens ingezet bij de evaluatie van Sociale (wijk) Teams.

Onderzoek voor Sociale (wijk) Teams

Stichting VraagWijzer Nederland voert op eigen initiatief en in opdracht diverse onderzoeken uit. In juni 2014 was dit het landelijke onderzoek naar de stand van zaken voor Sociale (wijk) Teams. Tevens is voor verschillende Sociale (wijk) Teams diverse vormen van praktisch onderzoek gedaan. Dit waren onder meer locatieverkenningen en vergelijkingen van ICT-systemen aan de hand van een Programma van Eisen. Een andere vorm van onderzoek is evaluatief: een quickscan (momenteel in uitvoering bij 15 gemeenten). Het realiseren van een uitgebreidere onafhankelijke tussentijdse evaluatie maakt onderdeel uit van he aanbod. Het uitvoeren van klantervaringsonderzoek behoort ook tot de mogelijkheden.

Onderzoek voor Wmo-loketten

Wilt u de huidige of de toekomstige locatie van uw loket laten evalueren? Wij voeren onze snelle Locatiequickscan of de uitgebreidere Locatieanalyse uit. Ook voor de locatie voor sociale wijkteams hebben we een Locatieanalyse sociale wijkteams ontwikkeld. Wilt u dat wij uw loket evalueren? Met de Loketquickscan wordt uw loket snel en efficiënt doorgelicht. De Loketanalyse is de uitgebreide variant. Wilt u een waardering van uw loket in een aantal sterren, dan zetten wij ons LoketLabel® in. Wilt u uw loket door uw klanten laten evalueren? Wij voeren voor u een klantenonderzoek uit.