Wat doen we

Stichting VraagWijzer Nederland geeft invulling aan de vraag: 'Hoe komen we met elkaar tot optimale burgerkracht, zelfredzaamheid en participatie?' Samen met gemeenten en organisaties voor maatschappelijke ondersteuning realiseren wij de gewenste veranderingen in het sociale domein voor de Wmo, Jeugd en Participatie.

Stichting VraagWijzer Nederland doet dit door:

De transformatie in het sociale domein kent veel facetten. Integrale aanpak is noodzakelijk, maar om daadwerkelijk stappen te zetten is focus op onderdelen nodig.

  1. Integrale Toegang: Door middel van analyse van de huidige Toegang voor voorzieningen komen tot  optimalisatie en verbreding naar Integrale Toegang: van visie, processen en werkafspraken naar uitvoering in de dagelijkse praktijk.
  2. Het doorontwikkelen van Sociale (wijk) Teams: Doorontwikkeling door het analyseren van de huidige situatie met een quickscan en het gezamenlijk opstellen van een plan van aanpak om in samenwerking met alle relevante actoren te komen tot de gewenste situatie.
  3. Innovatie in welzijn en zorg:  Invulling geven aan de veranderingen in welzijn en zorg door strategieontwikkeling, innovatieve concepten en inhoudelijke optimalisatietrajecten.