Geschiedenis

Overheidsloket 2000, VraagWijzer Eén-loket en later Stichting VraagWijzer Nederland: van het een kwam het ander. Maar gedurende al die jaren en tussen alle ontwikkelingen door is één ding onveranderd: het VraagWijzerteam bestaat uit een bevlogen groep mensen.

Het begon allemaal in 1996 met het project Overheidsloket 2000 (OL2000) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. OL2000 had als doel de publieke dienstverlenende organisaties te ondersteunen om een stap te maken naar vraaggerichte en geïntegreerde dienstverlening: de burger moet op een centrale plaats een samenhangend pakket van overheidsdiensten kunnen vinden. Later is de naam van het project overgegaan naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport veranderd in VraagWijzer. Het project van VWS beëindigde, maar meer dan 200 gemeenten wilden verder gaan. Op 16 april 2004 werd Stichting VraagWijzer Eén-loket opgericht en ging door waar het project ophield. De ‘één-loket gedachte’ had zich inmiddels met name bij gemeenten stevig geworteld en met dit in het achterhoofd begon de stichting haar kennis te verspreiden. Belangrijkste doelstelling was om álle Nederlandse gemeenten ervan te overtuigen om te proberen de burger écht te begrijpen, zich te verplaatsen in diens situatie en samen op zoek te gaan naar passende oplossingen en mogelijkheden. Op 1 juli 2007 trad de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking en niet veel later veranderde Stichting VraagWijzer Eén-loket in Stichting VraagWijzer Nederland.

Medio 2008 startte de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het project De Kanteling. Twee VraagWijzer adviseurs zijn voor de gehele duur van dit project gestationeerd geweest bij de VNG als Kantelingconsulent. Zij hebben de landelijke pilots van het project begeleid en input geleverd voor diverse bijeenkomsten en publicaties. Het project De Kanteling heeft beoogd een nieuwe aanpak en werkwijze te ontwikkelen voor het kantelen van aanbod naar vraag voor informatie, advies en ondersteuning van mensen met een beperking. Stichting VraagWijzer Nederland heeft jarenlang opgetreden als Kantelingexpert bij vele gemeenten in Nederland. Daarna kwam Welzijn Nieuwe Stijl en vervolgens de Sociale wijkteams. Sinds 2011 is Stichting VraagWijzer Nederland betrokken bij de realisatie, training en doorontwikkeling van deze teams. Met steeds het bewaken van het cliëntenperspectief als uitgangspunt bij de inzet.