Over ons

Stichting VraagWijzer Nederland is kennispartner van gemeenten en organisaties voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Wij dragen onze kennis over door het uitvoeren van onderzoek, het ontwikkelen van beleid, het geven van advies en ondersteuning en het trainen van medewerkers. Dit om innovatie in het sociale domein te bewerkstellingen.

Op deze website vindt u alle informatie over de grondgedachte van onze stichting, resultaten van onze onderzoeken, onze kennis en natuurlijk het aanbod van onze diensten. Wij sluiten met ons aanbod aan bij de wensen en behoeften van uw organisatie, de mogelijkheden van uw medewerkers en voegen daar onze expertise aan toe. Wij maken het mogelijk om met elkaar tot pragmatische oplossingen en veranderingen te komen.

De kracht van VraagWijzer

Stichting VraagWijzer Nederland is al jarenlang intensief bezig met het uitvoeren van onderzoek, het realiseren van beleid, het geven van adviezen en kwartier maken in de dagelijkse praktijk. Hierdoor zijn onze adviseurs als geen ander in staat om de slag te maken van beleid naar uitvoering. De kracht van VraagWijzer is een combinatie van ervaring met het ontwikkelen van Wmo-loketten, inzet op het project De Kanteling van VNG en de huidige praktijkervaringen voor sociale wijkteams conform Welzijn Nieuwe Stijl.

De aanpak van Stichting VraagWijzer Nederland kenmerkt zich door:
-    Aandacht voor de specifieke situatie van de klant
-    Informatie, advies en ondersteuning in een breed perspectief conform de uitgangspunten van
     VraagWijzer: objectief, onafhankelijk, transparant, integraal, effectief en efficiënt
-    Vraaggestuurde vraagverheldering conform De Kanteling
-    Ondersteuning van professionals volgens de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl
-    Aansluiten bij de lokale situatie met gebruik van kennis en ervaring die landelijk is opgedaan