Bijeenkomsten

Stichting VraagWijzer Nederland heeft meer dan 10 jaar ervaring met het organiseren of leveren van een bijdrage aan bijeenkomsten. De vorm van de bijeenkomst kan verschillen, de doelgroep ook. Wij leveren sprekers over uiteenlopende onderwerpen.
Voorbeelden zijn:

- Workshop Resultaatgericht werken
- Workshop doorontwikkeling van Sociale (wijk) Teams
- Workshop Toegepaste veranderkunde voor Sociale (wijk) Teams
- Gespreksleider voor een informatiebijeenkomst
- Organisatie van een werkconferentie