Gemeente Gouda

In Gouda heeft Stichting VraagWijzer Nederland in 2013 een Plan van Aanpak voor de Sociale Teams gemaakt. De zomer van 2013 is de pilot van het Sociaal Team in Noord begonnen. Deze pilot is voor een periode van anderhalf jaar door de projectleider van Stichting VraagWijzer Nederland in nauwe samenwerking met de beleidsmedewerker van de gemeente ondersteund. De pilot is door de nieuw geworven teamleiders eind 2014 - begin 2015 doorontwikkeld in Noord en uitgerold naar Oost en West. Samenwerking met de betrokken partijen heeft dit geleid tot de coöperatie Voortouw. Gemeente Gouda heeft de gedachte 'nieuw voor oud'omgezet in een subsidie aan die coöperatie. De drie teams zijn door Stichting VraagWijzer Nederland getraind in methodisch werken voor Sociale Wijkteams.