Resultaatgericht denken en werken: het mogelijk maken van meten en monitoren

Een van de grootste uitdagingen van de Sociale (wijk) Teams is het meetbaar en inzichtelijk maken van de resultaten. Dat vergt een nieuwe manier van denken en werken bij alle actoren: bestuurders, managers, teamleiders en coördinatoren en de teamleden zelf. Om dit resultaatgericht denken en werken mogelijk te maken en op een leuke manier te introduceren heeft Stichting VraagWijzer Nederland een workshop gerealiseerd.

 Flyer workshop Resultaatgericht Werken