Verandering

De realisatie van Sociale (wijk) Teams kent soms een langdurige en gedegen voorbereiding, soms ‘moest’ het ineens snel. Bij alle Sociale (wijk) Teams is de intentie dat zij invulling geven aan de verandering: meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de burgers, samen redzaam met het netwerk, het inzetten van voorliggende voor maatwerkvoorzieningen, kortom De Kanteling in denken en werken. Deze verandering vraagt veel van alle betrokkenen, waaronder bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, teamleiders en coördinatoren, teamleden, vrijwilligersorganisaties en niet in de laatste plaats van de burger en zijn netwerk zelf.
Optimale invulling aan die verandering geven vraagt om een andere blik op de nieuwe werkelijkheid, de toepassing van veranderkunde in de praktijk. Een mooi concept is het kijken naar veranderingen in kleuren zoals Prof. Dr. Léon de Caluwé ea dat gedaan hebben. Door Stichting VraagWijzer Nederland is dit uitgewerkt in veranderkunde voor Sociale (wijk) Teams.