Onderzoeksresultaten

Stichting VraagWijzer Nederland heeft in juni 2014 onderzoek gedaan naar de stand van zaken bij Sociale (wijk) Teams. Ook van andere relevante onderzoeken is de rapportage hieronder te vinden. Mocht u een interessant of relevant onderzoek tegen zijn gekomen, dan voegen wij dat graag toe aan ons overzicht. Mail ons

 Rapportage landelijk onderzoek Stichting VraagWijzer Nederland naar sociale wijkteams juni 2014
 Rapport Movisie Sociale (wijk)teams State of the Art