Integrale Toegang

De gemeenten kennen de uitdaging om effectief en efficiënt de Toegang te realiseren. Vanuit bestaande structuren en werkwijzen moet invulling gegeven worden aan nieuwe opdrachten: de transitie van de drie decentralisaties.
Stichting VraagWijzer Nederland heeft ruim 10 jaar ervaring met het realiseren en ondersteunen van de Toegang tot dienstverlening van de gemeenten. Eerst vanuit de één-loket gedachte, later voor Wmo-loketten. Onder Integrale Toegang verstaan wij: de ingang tot voorzieningen in het kader van de Wmo, Participatie en Jeugd. Om deze Integrale Toegang te realiseren bieden wij:


- Beleidsontwikkeling
De realisatie van de Integrale Toegang wordt voorbereid met het ontwikkelen van beleid.
Wij realiseren in opdracht de notitie Integrale Toegang of andere relevante beleidsdocumenten.
Hierbij vormt de beleidsontwikkeling al direct de nadere lokale verkenning, komen verandermogelijkheden in beeld en start het samenwerkingsproces van de sleutelfiguren en beoogde actoren.

 - Innovatiemanagement
Ofwel toegepaste veranderkunde in de dagelijkse praktijk van de Toegang.
De beoogde verandering moet niet 'meer van hetzelfde' worden. Hoe doorbreken we oude werkwijzen en komen we met elkaar tot een daadwerkelijke transformatie? Wij hebben diverse methodieken en ondersteuningsmogelijkheden in huis om op maat innovatiemanagement toe te passen: van workshops met het team,trainingen toe tot het leveren van een innovatiemanager.
 
- Trainingen