Sociale (wijk) Teams

Stichting VraagWijzer Nederland heeft al sinds 2011 ervaring met het opzetten en begeleiden van Sociale (wijk) Teams. De kracht van VraagWijzer zit hem in de combinatie van expertise over de ontwikkelingen in het sociale domein enerzijds en ervaring in de dagelijkse praktijk van de uitvoering van de uitvoering van de Sociale (wijk) Teams.

Stichting VraagWijzer Nederland heeft bij diverse gemeenten de kennis en ervaring ingezet voor de (door)ontwikkeling van Sociale (wijk) Teams met:
-    Het leveren van een kwartiermaker, projectleider of projectondersteuner
-    Het ontwikkelen van visiedocumenten, conceptuele kaders, beleidsdocumenten, Plan van Aanpak
     en bedrijfsplannen
-    Het organiseren van werkbijeenkomsten, expertmeetings en netwerkbijeenkomsten
-    Het trainen van de teamleden van sociale wijkteams
-    Het opzetten van netwerkverbanden
-    Het bieden van ondersteuning bij de realisatie van subsidieaanvragen

Met onze jarenlange expertise en grote hoeveelheid adviseurs zijn wij in staat om goed aan te sluiten bij de lokale wensen en behoeften. Dit doen wij op diverse manieren. Hiernaast ziet u enkele ondersteuningsmogelijkheden voor Sociale (wijk) Teams.