Expertise

Stichting VraagWijzer Nederland heeft al meer dan 10 jaar ervaring opgedaan bij projecten bij meer dan 100 gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, organisaties voor welzijn en zorg (waaronder Movisie) en de landelijke overheid (VWS en VNG).

Er zijn voor Wmo-loketten plannen van aanpak gerealiseerd, locaties geanalyseerd, teams opgezet en getraind.

Voor De Kanteling zijn in veel gemeenten Wmo-consulenten getraind in gespreksvaardigheden voor het keukentafelgesprek. Andere voorbeelden zijn de training motiverende gespreksvoering.

Eind 2011 is in de wijk Wielwijk in Dordrecht gestart met de realisatie van het eerste Sociale Wijkteam van die gemeente. Uitrol in Dordrecht West is begeleid, waarna onze adviseurs in de gemeenten Diemen, Gouda, Rijswijk en Katwijk teams hebben neergezet en getraind.

Meer over onze inzet is te vinden bij de link: ‘voor wie’.