Nieuwsbrieven 2012

Hieronder kunt u alle nieuwsbrieven uit 2012 nog eens rustig nalezen.

December 2012: Invulperiode onderzoek Toekomst Wmo-loket verlengd en de beste wensen voor volgend jaar.
Nieuwsbrief december 2012

5 december 2012:
Kadootje van de Sint

November 2012: In deze nieuwsbrief aandacht voor het nut en de noodzaak van De Kanteling, onze notitie 'Denken in functies', het onderzoek naar de toekomst van het Wmo-loket en een kort verslag van onze werkconferentie 'Verbindend communiceren met burgers'.
Nieuwsbrief november 2012

Oktober 2012: In deze nieuwsbrief aandacht voor Lokale Kracht, de werkconferentie Verbindend Communiceren en het naderende onderzoek naar de toekomst van het Wmo-loket.
Nieuwsbrief oktober 2012

September 2012: In deze nieuwsbrief van Stichting VraagWijzer Nederland hebben wij aandacht voor De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl, bieden wij opnieuw de mogelijkheid om verbindend te communiceren en kunt u een column lezen over de samenwerking tussen gemeente en Wmo-raad.
Nieuwsbrief september 2012

Juli 2012: In deze nieuwsbrief van Stichting VraagWijzer Nederland tonen wij onze visie op de toegang tot de Wmo in de notitie Transformatie van Toegang. Joke Regouw beschrijft de kernbegrippen van de compensatieplicht in haar column. Lese ook over ons nieuwe aanbod: ondersteuning bij het ontwikkeltraject voor Welzijn Nieuwe Stijl en onze werkconferentie over Verbindend Communiceren.
Nieuwsbrief juli 2012

Juni 2012: Attendering op de nieuwe website van Stichting VraagWijzer Nederland. Herhaling van de onderwerpen in de nieuwsbrief van mei 2012.
Nieuwsbrief juni 2012

Mei 2012: In deze nieuwsbrief vragen wij uw input voor een onderzoek naar de toekomst van het Wmo-loket. Bij 'Het dilemma voor Het Gesprek van De Kanteling en de aanvraag Wmo-IV' geeft Joke Regouw, bestuurslid van Stichting VraagWijzer Nederland, haar visie weer. Tot slot informeren wij u over een workshop en trainingsdagen speciaal voor bestuurders: 'Verbindend communiceren met burgers'.
Nieuwsbrief mei 2012

April 2012: In deze nieuwsbrief vertellen wij u meer over het concept van Synergie©: Welzijn Nieuwe Stijl volgens het Dordtse model. Verder hebben we nog aanvullend nieuws over de Wmo-loket Top 100. Deze heeft dit keer voor flink wat opschudding gezorgd.
Nieuwsbrief april 2012

Maart 2012: De bekendmaking van de volledige ranking en toelichting bij de Wmo-loket Top 100 van 2011. De gemeente Heemstede is op de eerste plaats geëindigd. Bent u verbaasd over uw plaats op de lijst? Wij raden u aan om een loketquickscan uit te laten voeren. Hiermee verkrijgt u een duidelijk inzicht en concrete handvatten om het Wmo-loket te kunnen doorontwikkelen. Voorts een terugblik op de VraagWijzerDag 2012 en de uitslag van de enquête 'het kantelgedrag van uw gemeente'.
Nieuwsbrief maart 2012.

Januari 2012: In deze nieuwsbrief nodigen wij u uit om een korte vragenlijst in te vullen over het kantelgedrag van uw gemeente. Wat is uw houding en ervaring met betrekking tot De Kanteling? Wij maken gelijk van de gelegenheid gebruik om u te informeren over onze workshop De Kanteling: middels deze workshop creëert u draagvlak voor de kantelgedachte binnen uw organisatie. Verder aandacht voor onze deelname aan de Studiedag Jeugdbeleid.
Nieuwsbrief januari 2012.