Consulenten voor De Kanteling voor de VNG

Tijdens het project ‘De Kanteling’ van de VNG zijn twee adviseurs van Stichting VraagWijzer Nederland actief geweest met het ondersteunen van de landelijke pilots. Zij waren onder leiding van de projectleider van de VNG voor de periode van drie jaar de consulenten voor De Kanteling.

Opdracht

De gemeenten Almere, Arnhem, Doetinchem, Hof van Twente, Kerkrade, Middelburg, Nieuwegein, IJsselmonde waren de pilots voor het project De Kanteling. De projectleiders van deze gemeenten werden in meer of mindere mate ondersteund door de consulenten, afhankelijk van de wensen en behoeften van de betreffende gemeenten.

Uitvoering

ondersteuning van de pilots

De uitvoering van de opdracht in het kort:

  1. Deelname aan de bijeenkomsten met projectleiders
  2. Begeleiding van de landelijke pilots
  3. Het mede ontwikkelen van het conceptueel kader voor De Kanteling, met name het belang van Het Gesprek en de vraaggestuurde vraagverheldering
  4. Input voor diverse instrumenten, waaronder ‘Denken in resultaten’, ‘Het Gesprek’, ‘Het arrangement in de Wmo
  5. De ontwikkeling van de workshop De Kanteling voor intermediairs; het uitvoeren van de eerste pilot en bijstelling

onderzoek naar de stand van zaken voor De Kanteling

Tijdens het project heeft de onderzoeker van Stichting VraagWijzer Nederland in 2011 onderzoek gedaan naar de stand van zaken van De Kanteling in Nederland. De hoofdconclusie was dat de overgrote meerderheid van de respondenten bezig was met De Kanteling. Het eerste contact werd in de praktijk het meest vaak in het Wmo-loket georganiseerd, of bij organisaties voor wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. Voor het faciliteren en/of organiseren van Het gesprek was de focus met name op de locatie. Met instrumenten ter ondersteuning van Het gesprek waren de meeste gemeenten bezig. Met de algemene en collectieve voorzieningen als alternatieven voor individuele voorzieningen op de zogenaamde resultaatgebieden zijn de meeste respondenten bezig, maar zijn er nog niet. Het gebruik van de instrumenten van de VNG was hoog en werd hoog gewaardeerd. De kosten-baten analyse van De Kanteling is de vraag die de meeste respondenten hadden.

Naast de inzet van de consulenten voor de VNG heeft Stichting VraagWijzer Nederland bij diverse gemeenten opdrachten uitgevoerd voor De Kanteling:

  • Het trainen van Wmo-consulenten voor het voeren van Het Gesprek
  • Workshops met intermediairs voor De Kanteling
  • Implementatie van De Kanteling