Gemeente Westerveld

De gemeente Westerveld is een prachtige, dunbevolkte plattelandsgemeente in Zuidwest Drenthe. Er wonen ruim 19.000 inwoners waarvan een kwart ouder is dan 60 jaar of jonger dan 18 jaar.

Aanleiding

De gemeente Westerveld was op zoek naar mogelijkheden om de kosten voor de Wmo, onderdeel individuele voorzieningen, te beperken. De aanleiding hiervoor vormt het resultaat van een benchmark over 2008. De benchmark gaf inzicht in de verschillen in kosten voor uitvoering en voorzieningen tussen de gemeente Westerveld en andere vergelijkbare deelnemers van de betreffende benchmark.

Opdracht

Allereerst gaf de gemeente Westerveld aan Stichting VraagWijzer Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar de organisatie van de Wmo-IV (individuele voorzieningen).
De onderzoeksvraag was tweeledig: wat is er nodig om te kunnen beschikken over voldoende sturingsinformatie ? En hoe kunnen de kosten van de Wmo-IV zo laag mogelijk gehouden worden? Het onderzoek bevestigde de eerder gehouden benchmark en leidde vervolgens tot een concreet plan van aanpak om dit te veranderen:

Geef invulling aan prestatieveld drie van de Wmo: informatie, advies en ondersteuning

  • Geef vorm aan de integrale samenwerking in het kader van de Wmo (IV)
  • Maak de productie van het Wmo (-IV) team inzichtelijk
  • Benut en bevorder de voorliggende voorzieningen
  • Sluit aan bij Antwoord©
  • Implementeer de Kanteling
  • Zorg voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de Wmo

Uitvoering

Een implementatiemanager van Stichting VraagWijzer Nederland bracht het plan van aanpak ten uitvoer. De resultaten van een loketquickscan maakten duidelijk dat er kansen lagen voor doorontwikkeling van het Wmo-loket. De medewerkers van de frontoffice werden getraind in vraagverkenning. Vervolgens kregen de Wmo-consulenten tezamen met de ouderenadviseur en AMW-ers een training vraagverheldering voor Het Gesprek. Het plan van aanpak werd verwerkt in een bedrijfsplan: tal van activiteiten voor het Wmo-loket en het team Wmo zijn daarin beschreven. Voor de duur van drie maanden heeft de implementatiemanager onder meer aan de kostenbeheersing van de Wmo-IV en de implementatie van de Kanteling gewerkt. Daarna heeft de teamleider het overgenomen.