Columns

Op deze pagina verzamelen wij columns en gedachtendocumenten. Wij streven ernaar om regelmatig nieuwe documenten te plaatsen. Uw reacties op deze documenten zijn uiteraard welkom!

Juni 2015 - Zo kan het ook met de huishoudelijke hulp - door Joke Regouw, bestuurslid van Stichting VraagWijzer Nederland
In de media is veel aandacht voor gemeenten die de Hulp in het Huishouden uit het aanbod van de Wmo schrappen en de rechtszaken die daarna door hen verloren worden. In deze nieuwe column laat Joke Regouw zien dat het anders kan in het voorbeeld van 'haar' gemeente Bronckhorst.  Lees verder ››

Maart 2015 - Te ver doorgekanteld? - door Joke Regouw, bestuurslid van Stichting VraagWijzer Nederland
Zijn we met elkaar te ver doorgekanteld? Dat vraagt Joke Regouw zich af. Lees verder ››
  
September 2014 - Meer of minder? Algemeen of maatwerk? - door Joke Regouw, bestuurslid van Stichting VraagWijzer Nederland
Het is ingewikkeld. Meer algemene voorzieningen moeten er komen, lezen we in de toelichting bij de nieuwe Wmo. Minder maatwerkvoorzieningen zijn het beoogde resultaat. Lees verder ››
  
April 2014 - Vroegtijdig adviseren: straks een recht, maar hoe doe je dat concreet? - door Joke Regouw, bestuurslid van Stichting VraagWijzer Nederland
Na een wel heel lange voorbereiding is het wetsvoorstel voor de nieuwe Wmo naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar daarmee is lang niet alles duidelijk. Lees verder ››

December 2013 - Schoonmaakwerk van Wmo naar Wbb? - door Joke Regouw, bestuurslid van Stichting VraagWijzer Nederland
Mijn moeder had al kort na de oorlog een meisje voor halve dagen. Die stofte en zoog, sopte het sanitair, poetste het zilver, deed de was (met de hand) en lapte met enige regelmaat de ramen.
Elke dag kwam ze, tot ze trouwde...
Lees verder ››

Oktober 2013 - 'van participatie tot burenhulp' - door Joke Regouw, bestuurslid van Stichting VraagWijzer Nederland
Na de troonrede werd de term 'participatiesamenleving' onderwerp van aandacht. Koning en Kabinet hebben daar zo hun ideeën over. Onze vaste columnist en bestuurslid Joke Regouw geeft nadere toelichting en advies. Lees verder ››

Juli 2013 - Verder weg wonen: duurdere Hulp in het Huishouden - door Joke Regouw, bestuurslid van Stichting VraagWijzer Nederland
Stel, u bent al een dagje ouder en woont ergens in het oosten van het land. U woont weliswaar wat verder weg van de winkels, maar hebt familie en vrienden in de buurt. Gaandeweg hebt u meer zorg en ondersteuning nodig dan uw omgeving u kan bieden. Daarom klopt u bij uw gemeente aan, in de verwachting daarvan hulp te krijgen. Lees verder ››

Maart 2013 - Dilemma voor de Wmo-raad: alfahulp of vaste kracht - door Joke Regouw, bestuurslid van Stichting VraagWijzer Nederland
Sinds de start van de Wmo in 2007 is er 'gedoe' over de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Wie kan dat beter: een verzorgster van de thuiszorg of een alfahulp of misschien de buurvrouw? Wie van de drie is de beste? Lees verder ››

Januari 2013 - Wat is er mis met lantaarnpalen? - door Joke Regouw, bestuurslid van Stichting VraagWijzer Nederland
Een veel voorkomende uitspraak in het Wmo-domein is: 'als ze het geld maar niet aan lantaarnpalen gaan besteden'. Ik vraag mij af wat er mis is met lantaarnpalen en leg uit wat de voordelen zijn van ontschotte budgetten voor de Wmo.  Lees verder ››

November 2012 - "Het ongelijk van Hannie van Leeuwen over De Kanteling" - door Joke Regouw, bestuurslid van Stichting VraagWijzer Nederland
‘Dat project de Kanteling was eigenlijk nergens voor nodig. Gemeenten voerden de Wmo prima uit en de klanten waren tevreden. Zonde van alle tijd en inspanning. En het resultaat is nog maar magertjes.’ Zo vat ik in eigen woorden de visie van mevrouw van Leeuwen samen. Heeft Hannie van Leeuwen wel gelijk? Klopt het ook wat zij beweert? Lees verder ››

September 2012 - "Het succes van een Wmo-raad" - door Cor Hogenkamp, voorzitter van de Wmo-raad van gemeente Borger-Odoorn
Meedoen, kunnen en willen, verantwoordelijkheid nemen én krijgen als betrokken Wmo-raad zijn bepalende uitgangspunten bij de Wmo. Het gaat hierbij om verantwoordelijkheden nemen voor het behalen van een maximale kwaliteit, om tot tevredenheid en sociale samenhang in de huidige Wmo te komen. Bij de transities in het sociale domein is dit evenzo noodzakelijk om de kwaliteit van leven, ook voor de kwetsbare burger, in stand te houden of waar mogelijk te versterken. Lees verder ››

Juli 2012 - "Drie kernbegrippen bij de compensatieplicht: Zorgvuldigheid, Redelijkheid en Verantwoordelijkheid." - door Joke Regouw, bestuurslid van Stichting VraagWijzer Nederland
Een burger die vindt dat cafébezoek alleen met betaalde begeleiding kan plaats vinden en dat de gemeente de verhuizing vanwege de autistische kinderen moet betalen. Maatwerk wordt vaak gevraagd of bijna geclaimd. Gemeenten vinden dat lastig, of eigenlijk vinden ze de burger maar lastig. (...) Is deze zorg en eigenlijk ook irritatie wel terecht, zo heb ik mij afgevraagd. Is het echt zo onduidelijk waar de grens van de compensatieplicht ligt? Lees verder ››

Mei 2012 - "De Kanteling, one-stop service of toch liever niet?" - door Joke Regouw, bestuurslid van Stichting VraagWijzer Nederland
Alle stappen rond vraagverheldering en zoeken naar oplossingen zijn prima in het gesprek te doen, maar er is een grens, zeggen veel gemeenten en adviseurs. En die ligt bij de individuele voorziening op indicatie, want dan wordt er beoordeeld. Waarom is dat eigenlijk ongewenst, vroeg ik mij af. Lees verder ››