Intervisie

Stichting VraagWijzer Nederland geeft intervisie aan de hand van een casus uit de praktijk en het 8-stappenmodel. Het doel is om de competenties van medewerkers bij het geven van informatie, advies, ondersteuning en kortdurende begeleiding.

Door middel van de intervisie wordt de slag gemaakt van de veranderingen in het beleid van het sociale domein (Wmo, Participatie, Jeugd) naar de praktijk. De werkvorm is 'begeleide casuïstiek'.

De doelgroep voor de intervisie zijn de medewerkers die uitvoering geven aan de veranderingen in het sociale domein: Wmo-consulenten, klantmanagers, teamleden van Sociale (wijk) Teams, jeugdteams, wijkverpleegkundigen, medewerkers van organisaties voor maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg.