Trainingen

Goede gesprekstechnieken zijn onontbeerlijk voor Wmo-loketmedewerkers, Wmo-consulenten en professionals van organisaties voor maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg. Stichting VraagWijzer Nederland heeft een ruim aanbod van trainingen in gesprekstechnieken voor het implementeren van de veranderingen in het sociale domein.

Stichting VraagWijzer Nederland heeft al meer dan 10 jaar ervaring met het geven van trainingen. Met onze trainingen Vraagverkenning en Vraagverheldering (Het Gesprek) hebben wij inmiddels vele gemeenten en andere organisaties in Nederland ondersteund.
 

Training Veilige Zorgrelatie
Training Meldcode
Training Wmo/De Kanteling: Vraagverkenning

Training Wmo/De Kanteling: Vraaggestuurde vraagverheldering: Het Keukentafelgesprek
Training vraagverheldering Welzijn Nieuwe Stijl
Training Methodisch werken voor sociale wijkteams
Training Verbindend communiceren tussen bestuurders en burgers
Training Motiverende gespreksvoering

Training Klantgerichte communicatie
Training Intervisie voor sociale wijkteams

Training Quickscan KCC en klantgerichte communicatie
'Concept'dag Sociale Wijkteams
Casuistiekmethodiek voor Wmo-consulenten en Sociale Wijkteams  
Training Methodisch werken voor wijkverpleegkundigen
Casuistiekmethodiek voor wijkverpleegkundigen
Training Vraagverheldering voor de Integrale Toegang
Training Klantmanager en servicegerichtheid
    
Deelnemers over de trainingen Wmo/De Kanteling

“In het kader van het lopende kantelingsproces en met het oog op de transities in de AWBZ, WWnV en Jeugdzorg hebben de Wegwijsadviseurs van het loket Wegwijs de training “Vraaggestuurde Vraagverheldering” met veel inzet en succes gevolgd. Het was maatwerk gericht op onze dagelijkse praktijk in Wegwijs, wat geleid heeft tot extra bewustwording over hoe de eigen rol in te zetten in het bewustmaken van de eigen kracht van mensen. En hoe je mensen de regie kan laten oppakken in het eigen dagelijkse bestaan, waarbij participatie het sleutelwoord is.”

"Oefenen met eigen praktijsituaties en veel ruimte voor discussie over visie en wensen voor de toekomst"
MEE, Juliett Burgmans

"Goed bezig met elkaar, Lekker gekanteld aan de slag geweest"
Kwadraad, Inge Aarts

"Leerzaam, duidelijk en concreet"
Kwintes, Miranda

“Training van VraagWijzer: leuk, uitdagend en leerzaam!”
Gemeente Hoogeveen

“De training overstijgt mijn verwachting! Het aansluiten op de cliënt werd mij heel duidelijk en heeft mij erg geholpen in mijn persoonlijke ontwikkeling. Dank daarvoor!”
Anoniem

“De training is een goede start, maar we moeten er zelf meer verder!”
Gemeente Heemstede

uitreiking certificaten aan deelnemers training voor De Kanteling (het keukentafelgesprek)
Loket Heemstede en Loket Bloemendaal

"Persoonlijke benadering / mensgericht / praktijkgericht"
Gemeente Groningen, Ekko Smith

"Leerzaam én confronterend" en "prima training, erg praktisch"
Gemeente Bronckhorst

"Er is altijd wat te leren ook al doe je dit al zo lang"
Gemeente Haarlem, Debbie Kremer

"Door de acteur heb ik m'n eigen gesprekstechnieken kunnen onderzoeken, omdat ze reageert op wat jij doet en zegt. Dat is erg leerzaam"
Anoniem

"Verhelderend, inspirerend, motiverend"
Gemeente Haarlem

"VraagWijzer maakt ONS wijzer"
Gemeente Haarlem, Petra de Groot