Informatiebijeenkomst

Stichting VraagWijzer Nederland levert sprekers voor informatiebijeenkomsten over diverse thema’s: De Kanteling, Welzijn Nieuwe Stijl, Participatie en tal van andere onderwerpen. De informatiebijeenkomst kan intern voor beleidsmedewerkers en/of bestuurders zijn, maar ook voor vertegenwoordigers van cliënten of externe partijen (professionals, managers, bestuurders).

Tijdens een voorbereidend gesprek brengen wij de lokale situatie in kaart en nemen daarin alle wetenswaardigheden op. We houden zo nodig rekening met weerstanden en gevoeligheden. Gezamenlijk stellen we de doelstelling van de informatiebijeenkomst vast en kiezen we voor een presentatievorm. Hiervoor is de grootte van de groep medebepalend.

De presentatie begint met een inleiding door de spreker, waarna er ruimte is voor het stellen van vragen en het voeren van een discussie – al dan niet aan de hand van prikkelende stellingen.

Ervaren sprekers realiseren op deze manier een geslaagde bijeenkomst!