Deskundigheidsbevordering

Om de veranderingen in het sociale domein in de praktijk te kunnen brengen is deskundigheidsbevordering noodzakelijk. Investeren in de expertise van de medewerkers levert een waardevolle bijdrage aan die beoogde verandering. Stichting VraagWijzer Nederland heeft al meer dan 10 jaar ervaring met onder meer het trainen van teams, het geven van presentaties en het leiden van workshops. Hiernaast het aanbod voor deskundigheidsbevordering.