Vraagverheldering

  Rapportage inventarisatie vraagverheldering in de Wmo

Rapportage naar een onderzoek over hoe vraagverheldering wordt toegepast. Stichting VraagWijzer Nederland heeft voor dit onderzoek intensief samengewerkt met MOVISIE. Meer dan 57% van de Nederlandse gemeenten heeft input geleverd aan het onderzoek. Het algemene beeld geeft aan, dat vraagverheldering veelal wordt uitgevoerd in frontoffices van gemeentelijke loketten door lager opgeleide ambtenaren.

  Vraaggestuurd verhelderen

Stichting VraagWijzer Nederland geeft verdieping aan vraagverheldering met de methodiek van vraaggestuurd vraagverhelderen. Dit concept is tevens de basis voor Het Gesprek conform De Kanteling.

  Training vraaggestuurde vraagverheldering

Wij hebben inmiddels voor vele opdrachtgevers de training vraaggestuurde vraagverheldering verzorgd. Lees elders op onze website meer over onze training.