Antwoord©

Antwoord© heeft als ambitie dat de gemeente een betrouwbare, goed toegankelijke organisatie is voor haar inwoners. Nagenoeg alle gemeenten hebben Antwoord© omarmd en ingezet als richtlijn om hun dienstverlening te verbeteren.

  Samenhang in informatievoorziening aan burgers door Antwoord© en het Wmo-loket 

Deze notitie geeft antwoord op de vraag wat de samenhang is tussen overheidsinitiatieven zoals wijkinformatiepunten, het Wmo-loket en het Klant Contact Centrum en hoe kunnen deze initiatieven elkaar aanvullen.

  Besparen met Antwoord©

Antwoord© geeft sinds 2006 een impuls aan de verbetering van dienstverlening. Een paar jaar later is de context waarbinnen gemeenten ontwikkelen veranderd. De middelen staan onder druk en dat is toenemend voelbaar. Uit deze publicatie blijkt, dat een gemeente binnen de organisatie van de diensetverlening kan besparen. Ook bevat deze praktische voorbeelden van reële besparingsmogelijkheden.

  Antwoord© en het Wmo-loket

Stichting VraagWijzer Nederland heeft eerder een inventariserend onderzoek gedaan naar Antwoord© in relatie tot het Wmo-loket.

  Informatie over het concept Antwoord©

Vanaf 2015 zijn gemeenten een herkenbare ingang voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. Op deze website vindt u informatie en documenten die u kunnen helpen om met Antwoord© aan de slag te gaan.